ข้อมูลการสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับรหัสข้อผิดพลาดเครื่องพิมพ์

เวลาที่คุณพบปัญหาในการทำงานของเครื่องพิมพ์ของคุณในแต่ละมันแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่างเช่น “ข้อผิดพลาด 11″ หรือข้อผิดพลาด ’12 ” ว่าสิ่งที่ไม่จริงหมายถึง? วิธีการเพื่อให้พวกเขาไปด้วยหรือ บริษัท ออนไลน์สนับสนุนทางเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจรหัสข้อความเพื่อหาวิธีการสำหรับการแก้ไขปัญหาของพวกเขา

บางข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเครื่องพิมพ์ปัญหากระดาษติดปัญหาตลับหมึกปัญหาสายไฟ, กระดาษเปล่ากลิ้งออก, ปัญหาการบริการตัวจัดคิวและความล้มเหลวของไดรฟ์ ตามที่ระบุไว้โดยผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าการติดตั้งและข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดเทคนิคพิเศษ โอกาสของความผิดพลาดทางกลเป็นของหายาก ตอนนี้เรียนรู้เกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาดเครื่องพิมพ์ช่วยให้ผู้ใช้ที่จะรู้วิธีการแก้ไขปัญหาซอฟแวร์ สิ่งแรกที่ช่างเทคนิคที่สนับสนุนเทคโนโลยีขอแนะนำให้ไม่ต้องตกใจถ้าคุณดูรหัสเหล่านี้จะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ พวกเขาเป็นจริงตัวชี้วัดของการแก้ปัญหา รหัสข้อผิดพลาดเครื่องพิมพ์แตกต่างกันกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์และประเภทของอุปกรณ์ของคุณเอง

02 ข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุดที่มักจะปรากฏขึ้นหลังจากที่ช่วงของการเข้าถึง ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องพิมพ์ของคุณจะร้อนขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือช่างเทคนิคสนับสนุนเครื่องพิมพ์เฉพาะขอแนะนำให้ผู้ใช้สามารถปิดเครื่องได้ทันทีและเก็บอุปกรณ์ unplugged อย่างน้อยจนกว่าจะกลับมาที่อุณหภูมิห้อง 12 ข้อผิดพลาดจะบอกกรณีที่เครื่องพิมพ์ของคุณจะเปิดให้บริการ ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องตรวจสอบหมึกพิมพ์หรือตลับหมึก นอกจากนี้คุณจะต้องตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ถูกเปิดจริงๆ 11 ข้อผิดพลาดหมายถึงเครื่องพิมพ์ของคุณจะออกจากกระดาษ บางครั้งข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้นหากยังถาดกระดาษไม่ได้อยู่อย่างถูกต้อง ทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นข้อความผิดพลาดมาสำหรับเครื่องพิมพ์เอชพี หากคุณมี Lexmark หรือบางยี่ห้ออื่น ๆ , รหัสข้อความจะแตกต่างกัน ปัญหากระดาษติดอาจจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดกับ 22 แทน 11

สนับสนุนเครื่องพิมพ์แบบออนไลน์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจรหัสข้อผิดพลาดเครื่องพิมพ์และวิธีการแก้ไขปัญหาโดยตรงตาม ดังนั้นตอนนี้คุณได้มาถึงรู้ว่าข้อความผิดพลาดที่เครื่องพิมพ์ไม่ควรจะถือได้ว่าเป็นสัญญาณจากการเปลี่ยนทันทีตลับหมึก แต่ที่อาจเป็นอย่างอื่น บางครั้งออนไลน์ที่ บริษัท ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคที่มีรายชื่อของรหัสข้อผิดพลาดเครื่องพิมพ์และความสำคัญของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาด้วยตัวคุณเอง

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นความล้มเหลวในการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องพิมพ์คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเช่น “เครื่องพิมพ์ไม่พบ” ตามที่ผู้เชี่ยวชาญการสนับสนุนเทคโนโลยีนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลสองประการที่เป็นไปได้ อาจจะมีปัญหาในระบบปฏิบัติการของคุณหรืออาจมีปัญหาความเข้ากันที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนเทคช่วยให้ผู้ใช้ข้ามการตรวจสอบสายเคเบิล USB ที่ถูกนำมาใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หากมีข้อผิดพลาดในการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ไม่คุณต้องคิดของไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งซอฟแวร์ทั้งจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือจากแผ่นดิสก์การติดตั้ง ตอนนี้คุณต้องมีความเข้าใจว่าส่วนใหญ่ของปัญหาเครื่องพิมพ์สามารถ addressed ได้อย่างง่ายดายโดยไม่เกี่ยวข้องกับช่างเทคนิค